Методичний кабінет

Викладач, який творчо працює,

готується до заняття все життя!

В. Сухомлинський

 

   Методичний кабінет ВСП «Запорізький металургійний фаховий коледж ЗНУ» є центром методичної роботи, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки занять, виховних годин та заходів, матеріали з узагальнення досвіду освітньої роботи педагогів.


  Основне завдання методичного кабінету – це навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у освітній процес передові сучасні технології навчання і виховання.
  Методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні відкритих занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, тижнів циклових комісій.
  Діяльність методичного кабінету координується з роботою педагогічної та методичної ради, циклових комісій, класних керівників груп та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання здобувачів освіти, сприяння зростанню педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання. 

  Методична робота в коледжі є складовою частиною освітнього процесу і одним з основних видів діяльності педагогічного колективу. Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів. 

 

Основні напрямки методичної роботи:

- надання методичних консультацій викладачам;

- спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;

- розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у освітній процес;

- створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;

- розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, - професійної підготовки майбутніх фахівців;

- сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

- вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення - педагогів  з цим досвідом та його впровадженням;

- залучення викладачів до методичної, науково-дослідної роботи;

- робота з молодими викладачами;

- допомога в підготовці викладачів до атестації.

Основні форми методичної роботи:

- засідання методичної ради коледжу;

- засідання  циклових комісій;

- науково-методичні конференції;

- проблемні семінари, семінари-практикуми;

- методичні консультації;

- тижні циклових комісій;

- відкриті заняття; 

- засідання «школи молодого викладача»;

- засідання творчих і проєктних груп;

- розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;

- створення навчально-методичних матеріалів.

 

  За висловом мудреців, педагог у своєму розвитку проходить три стадії: спеціаліст, професіонал і майстер. Отже, зусилля методичного кабінету спрямовані на те, щоб із кожного спеціаліста зробити не лише висококласного професіонала, але й справжнього майстра своєї справи.

 

Координатором методичної роботи коледжу є методист

 

Людмила Шипіш
  Методист, викладач вищої кваліфікаційної категорії.

 

 

Академічна доброчесність

Кодекс академічної доброчесності ВСП "Запорізький металургійний фаховий коледж ЗНУ"

Методичні рекомендації щодо академічної доброчесності

 

Атестація

Положення про атестацію педагогічних працівників, чинне з 01.09.2023

Наказ про створення атестаційної комісії коледжу

Наказ про проведення атестації у 2023-2024 н.р.

Списки педпрацівників, які атестуються у 2023-2024 н.р.

План роботи Атестаційної комісії

Заходи з підготовки до атестації

План атестації

Приклади заяв, протоколу, атестаційного листа

Картка комплексної оцінки професійної діяльності педагогічного працівника (Зразок)

 

Підвищення кваліфікації

Постанова КМУ. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників

Зміни до порядку підвищення кваліфікації

Порядок підвищення кваліфікації

 

Педагогічна рада

План роботи Педради

 

Методична рада

План роботи Методради

 

Інформація для викладачів

Закон України про освіту

Закон України про фахову передвищу освіту

Планування навчальної роботи

Нетрадиційні форми методичної роботи

Положення про проведення відкритих занять

Положення про відвідування занять

Положення про ведення навчальних журналів

Вимоги до оформлення методичних вказівок

Методичні рекомендації ДКР, ОКР

Методичні рекомендації щодо розроблення освітньо‐професійної програми та навчального плану

Форма звітності голів ЦК

Технічні вимоги до оформлення НМЗ

НМЗ MOODLE

День Гідності та Свободи: інформаційно-методичні матеріали

Робоча програма як зразок

Робоча програма загальноосвітньої підготовки як зразок

Екзаменаційний білет (зразок)

Електронні версії підручників загальноосвітньої підготовки

 

Рейтингове оцінювання освітньої діяльності викладачів

   Сучасна місія викладача закладу  фахової передвищої освіти полягає в його позиціонуванні як центру продукування нових знань, підходів, технологій. Підготовка висококваліфікованих фахівців залежить від якості викладання навчальних дисциплін, яка визначається у процесі оцінювання педагогічної компетентності викладачів. Рейтингування викладачів коледжу є одним із основних завдань підвищення якості освітнього процесу закладу освіти.

   Метою запровадження рейтингової оцінки є:

- здійснення моніторингу та створення умов для надання якісних освітніх послуг;

- створення атмосфери здорової конкуренції в освітньому середовищі;

- формування відповідальності педагогічних працівників за результати діяльності.

   Основними завданнями рейтингової оцінки викладача є:

- удосконалення організації освітнього процессу;

- зростання творчої активності педагогічних працівників;

- стимулювання праці педагогів;

- підвищення ефективності управління;

- зміцнення виконавчої дисципліни педагогічного складу. 

   Результати рейтингу оголошуються на червневому засіданні Педагогічної ради.

Положення про рейтингову оцінку освітньої діяльності педагогічних працівників ВСП "Запорізький металургійний фаховий коледж ЗНУ"

 

Наукові публікації

Збірник тез наукових публікацій викладачів коледжу 2021

Збірник наукових публікацій викладачів 2022

Електронне видання монографії "Контактна механіка. Шорсткість, розшарування і зношування поверхонь", Олена Приходько

Формування професійної компетентності й особистості майбутнього фахівця у професійних навчально-виховних закладах освіти, Дмитро Яковлєв

 

Педагогічна скарбничка

Методична розробка до відкритого заняття, Євген Турусов

Відкритий просвітницький захід, Людмила Шипіш

Електронний навчально-методичний посібник "Географія", Ірина Носач

Система дистанційного навчання Moodle, Андрій Сечин

Конспект лекцій за курсом "Технологія металів" А.Єгоров

Методична доповідь на тему: «Використання елементів STEM-освіти на заняттях з англійської мови» Лідія Демидова

Візуалізація освітнього процесу під час викладання транспортних дисциплін. Пономаренко Олексій

Педагогічний менеджмент. Андрій Сечин, Людмила Шипіш

Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни «Вища математика», Олена Приходько

Педагогіка партнерства в освітньому процесі, Людмила Шипіш

 

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України

Державна служба якості освіти

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

Запорізький національний університет

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Центр післядипломної освіти ЗНУ

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти

EdEra

Prometheus

Всеосвіта

Глосарій освітянських термінів

 

Стандарти фахової передвищої освіти

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

273 Залізничний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

скачать софт
Эксклюзивные Дизайнер квартир недорого в москве.
Красивейшие шаблоны для dle скачать бесплатно dle.
Новые игры скачать торрент бесплатно
Современная женский сайт поможет в вашей деятельности.
Русские онлайн сериалы с огромным выбором.
скачать игры для psp
купить не дорого протеин с доставкой.
Самый грамотный детский фотограф и фото на праздник.
Народные методы лечения травами и другими средствами.
скачать psvita игры для псп.
скачать бесплатно игры для android и приложения для телефона.
бурение бетона алмазная резка и проемов.
Відеоролик ЗМФК
Розклад дзвінків
Погода